Spółka Wodna Opypy

Idź do spisu treści

Menu główne

Witamy na stronie Spółki Wodnej Opypy.

Powstanie Spółki Wodnej Opypy.


Bardzo wysoki poziom wód gruntowych oraz w większości nieprzepuszczalne warstwy gruntu występujące przy powierzchni terenu powodują, iż Opypy narażone są na częste podtopienia. Oprócz zalanych piwnic i stojącej na działkach wody, występują również problemy z utrzymaniem przejezdności dróg gruntowych. Z inicjatywy sołtys Grażyny Jałgos-Dębskiej oraz dzięki zaangażowaniu mieszkańców, 14 lutego 2011r. powstała Spółka Wodna Opypy.

Zgodnie z Ustawą o Prawie Wodnym, spółki wodne działają na rzecz swoich członków, również tych, na których ciąży obowiązek prawny utrzymania i konserwacji szczegółowych urządzeń melioracyjnych, w szczególności rowów melioracyjnych, drenów i sączków. Ponieważ obszar oddziaływania urządzeń melioracyjnych dotyczy praktycznie całego terenu Sołectwa Opypy, ważnym jest, aby jak największa liczba mieszkańców została członkami Spółki.

Spółka Wodna Opypy działa na podstawie statutu zatwierdzonego w dniu 23 lutego 2011 r. przez Starostę Grodziskiego. Cele jakie sobie postawiła to udrożenienie istniejących rowów melioracyjnych i drenów, odtworzenie ich przebiegu po zasypaniu oraz, jeśli istnieje taka potrzeba, budowa nowych urządzeń melioracyjnych. Realizacja ww. postanowień pozwoli na odprowadzenie nadmiaru wody do naturalnych odbiorników wody, rozwiązując problemy z podtopieniami.

Statut spółki - pdf.


Deklaracja przystąpienia do spółki - link
.

Wypełnioną deklarację należy dostarczyć do zarządu spółki (ul. Letnia 25 ) lub do sklepów w Opypach.
Można też wysłać skan podpisanej deklaracji na adres swo@opypy.waw.pl

Informacje dla członków spółki, szczegółowe sprawozdania oraz plany są dostępne tylko dla zarejestrowanych członków na wydzielonym forum spółki - Dział Spółki Wodnej.


SWO - linki do ustaw

http://www.prawowodne.pl/
http://www.prawowodne.pl/melioracje-i-regulacje-wodne/
Melioracje i regulacje wodne
Rozdział 3 art 71 - należy przeczytać, jeśli ktoś ma wątpliwości co do deklaracji członka spółki wodnej.
http://www.polskieustawy.com/
http://isip.sejm.gov.pl/

Licznik strony:      
Ostatnia akutualizacja: 5.06.2013r

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego